klassa main logo

0
Nákupní košík
Váš košík je prázdný

Všeobecné platební a dodací podmínky

Všeobecné

Veškeré dodávky se uskutečňují v souladu s dále uvedenými všeobecnými dodacími a platebními podmínkami. Odlišné ustanovení lze sjednat jen na základě výslovného písemného ujednání obou smluvních stran.

Cena

Ceny jsou v ceníku uvedeny včetně 21% DPH. Vydáním nového ceníku se předchozí ceny stávají automaticky neplatnými. Vyhrazujeme si právo jejich korekce v souvislosti s použitím odlišných výrobních materiálů, výrazným nárůstem cen vstupů nebo případnou změnou měnového kurzu u dovozového zboží.

Doprava je účtována zvlášť  do místa určení příjemce cena je dle vytížení auta. U menších objednávek se snažíme slučovat dopravu z jinými objednávkami, tak aby náklad na dopravu byl pro zákazníky co nejnižší. 

Montáž

Cena výrobku nezahrnuje manipulaci, roznesení, ustavení a montáž. Uvedete-li svůj požadavek na tyto práce ve Vaší objednávce, oznámíme Vám konečnou částku spolu s potvrzením objednávky. Prodávající si vyhrazuje právo účtovat vícenáklady v případě, že pro montáž zařízení nejsou standardní podmínky (např. přístupové cesty, nefungující výtah, zákaz parkování, nepřipravenost prostor, apod.).

Objednávka

Objednávky jsou přijímány vždy pouze písemnou formou (poštou, faxem, e-mailem). Vyřizovány jsou průběžně dle pořadí, v jakém byly doručeny a s ohledem na stav skladových zásob. Na přijaté objednávky vystaví prodávající „Potvrzení objednávky", kde jsou popsány skutečnosti podstatné pro dodávku. Kupní smlouva bude uzavřena v okamžiku, kdy kupující doručí (poštou či faxem) prodávajícímu potvrzené (tj. podepsané a orazítkované) „Potvrzení objednávky". Doporučujeme, aby zákazník v objednávce pečlivě vyplnil veškeré údaje (název společnosti, fakturační adresu, adresu dodání, kontaktní osoby, spojení, atd.). Pro další komunikaci je vhodné uvádět číslo objednávky. Nezapomeňte uvést kód výrobku, množství, barevné provedení kovových částí, dezén dřevěných částí, velikost, zda požadujete montáž, případně Vaše individuální požadavky. Nejte -li si jisti můžete zavolat na tel. číslo v kontaktech , na které jsou naši zaměstnanci připraveni zodpovědět veškeré Vaše dotazy a pomoci při vyplnění objednávky.

Dodací podmínky

Standardní dodací lhůta je 4 – 6 týdnů od vystavení potvrzení objednávky, pokud není dohodnuto jinak. U atypických výrobků, speciálních služeb a při dodávkách velkých celků je konkrétní termín dodávky individuálně upřesněn po dohodě se zákazníkem. Dílčí dodávky jsou přípustné.

Platební podmínky

Ceny na eshopu jsou s DPH i bez DPH za 1 ks produktu.  Po dodávce zboží je dodavatel povinen vystavit a zaslat odběrateli fakturu s náležitostmi daňového dokladu. Standardní lhůta splatnosti je 7 - 14 dnů. Dnem splatnosti je den připsání částky odpovídající kupní ceně včetně DPH na účet prodávajícího. Až do celkového zaplacení zůstává zboží majetkem firmy.

Záruční podmínky

Záruční doba je 24 měsíců na veškerý školní nábytek a mechanické části kovového nábytku. Na pevné části kovového nábytku je stanovena prodloužená záruční doba 60 měsíců za splnění podmínky pravidelného každoročního servisu. V případě smluvního vztahu může byt délka záruky upravena dle smlouvy o dílo.

Stornovací podmínky

Stávky, války, požáry, dopravní kalamity, živelné katastrofy a ostatní zásahy vyšší moci, jmenovitě neuvedené, osvobozují prodávajícího od závazku plnění po celou dobu jejich trvání. V případě, že kupující odstoupí od již podepsané kupní smlouvy nebo stornuje závazně vystavenou objednávku, aniž by prodávající prokazatelně zavdal příčinu, vyhrazuje si prodávající právo postupovat dle následujících pravidel: 1. Storno objednávky je nutné provést vždy písemnou formou. 2. Prodávající je oprávněn odstoupit od objednávky v případě, že objednané zboží není k dodání v požadované dodací lhůtě. Tuto skutečnost je však povinen kupujícímu písemně oznámit. 3. V případě storno objednávky ze strany kupujícího je prodávající oprávněn požadovat storno poplatek ve výši 30% sjednané kupní ceny.

Reklamační řád

Reklamaci zboží, požadavky na servis, event. technickou pomoc je nezbytné zasílat vždy písemnou formou na formuláři REKLAMAČNÍ LIST, který je k dispozici na webových stránkách www.klassa.cz v části ceníky – reklamační protokol – ke stažení. Prodávající oznámí zákazníkovi do 3 pracovních dnů stanovisko k reklamaci a termín konečného vyřešení reklamace. Odběratel je povinen při převzetí zboží zkontrolovat jeho fyzický stav. Každá zjištěná závada při přepravě musí být uvedena v přepravním nebo dodacím listě a potvrzena přepravcem. Reklamace množství a jiných zjevných vad musí být odběratelem uplatněna do 5 pracovních dnů ode dne přejímky zboží. Reklamace skrytých vad musí být učiněna neprodleně po jejich zjištění, nejpozději do 24 měsíců ode dne přejímky zboží. V případě včasné a oprávněné reklamace neodstranitelné vady bude kupujícímu dodáno zboží náhradní, v případě reklamace odstranitelné vady bude provedena oprava poškozeného zboží. Pro řešení reklamace u zprostředkovaného náhradního plnění si prodávající vyhrazuje přiměřený čas.

Právní vztahy

Smluvní vztahy podléhají výhradně platným zákonům na území ČR a SR. Použití zákonů platných mimo území ČR se vylučuje. Podáním závazné objednávky vyjadřuje kupující souhlas s výše uvedenými dodacími a prodejními podmínkami a bere na sebe závazek je v plné míře respektovat.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“, eviduje-li poplatník v daném pokladním místě tržby v běžném režimu. 

Platnost od 1.9.2015

© Life ProKlassa, s.r.o. 1997 - 2023